Disclaimer

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over Trigger Management & Bookings en haar diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie-doeleinden. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Trigger Management & Bookings niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Trigger Management & bookings aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrecht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TRIGGER MANAGEMENT & BOOKINGS.

Deze website bevat een aantal externe links. Trigger Management & bookings kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe link.

Trigger Management & Bookings respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurd.

Trigger Management & Bookings verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Privacy Persoonsgegevens. Meer informatie over ons Privacybeleid lees je hier.

Voor vragen over bovenstaande, neem contact op met Trigger Management & Bookings. e-mail: info@triggerbookings.nl

Share:
Copyright 2019 Trigger Management & Bookings | Algemene voorwaarden